Gezondheid - Webstein Internetartikelen

Voorbehoud

Webstein - Gezondheid geeft geen medisch advies

Belangrijk bij het lezen van Webstein - Gezondheid-artikelen over gezondheid en medische onderwerpen:

  • De informatie kan onjuist of onvolledig zijn. De schrijvers van Webstein - Gezondheid beschikken niet (altijd) over gekwalificeerde medische kennis.Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.Beschouw de artikelen in Webstein - Gezondheid (of die van internet in het algemeen) nooit als enige- of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
  • De artikelen in Webstein - Gezondheid zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts.
  • Experimenteer niet met geneesmiddelen. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie.

Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid, ziekten en medische behandelingen.

De Inhoud op Webstein – Gezondheid dient niet als medisch advies, basis voor medisch advies of op een andere manier onderdeel van het praktiseren van de geneeskunde te worden gezien.